Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Więcej w temacie tłumacz przysięgły rosyjski Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też duża część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Białorusi bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]