Osuszanie fundamentów – budynek po zalaniu można odratować

Nawet jeśli budynek ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, iż z biegiem czasu mury będzie penetrować wilgoć. Może się to zdarzyć też niespodziewanie z powodu podtopienia lub w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a czasami pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w efekcie uszkodzonej lub niepoprawnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie domu – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie ścian nie oznacza od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim powinno się zacząć od zlokalizowania przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice czy łazienki wykwitająca na ścianach pleśń jest częściej wynikiem przecieków z nieszczelnego tarasu bądź dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budowli lub gdy doszło do podtopienia na skutek powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Profesjonaliści, którzy posiadają ogromne doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od diagnozy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Jest to podstawa do wskazania odpowiednich metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i odpadają, a na ścianach pojawiają się plamy, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez ściany. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda pnie się wysoko – nieraz nawet na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, szczególnie w starych budynkach, jakkolwiek można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą murów, która powstrzyma unoszenie się wody wzwyż. Kolejnym krokiem, rzecz jasna po dokładnym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie ścian polega nieraz odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej czy mat bentonitowych, a w następnej kolejności wykonanie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. W szeregu przypadków niezbędne będzie również odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budowli, jak dylatacje, przepusty rur i ściany żelbetowe.