Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Skieruj się tu po więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Za sprawą otwarcia się Polski na firmy z większości państw świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze przygotowują multum zwykłych i specjalistycznych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Mimo, iż w sieci bez trudu można znaleźć darmowe narzędzia do translacji, wciąż nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nierzadko koniecznością, np. gdy musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie oszacować cenę przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Elementy mające wpływ na finalną cenę przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za przekład dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie zasadniczo tańszy niż translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo problematyka dokumentu. Translacja prac naukowych, artykułów medycznych albo kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, ale także należytą wiedzę, aby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niepożądanych błędów.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na już” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.

Przekład przysięgły a zwykły

Warto podkreślić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia lub dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli często mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów i świadectw, z kolei w przypadku niezbędności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym – 1125 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]