Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Zamów badania psychologiczne Bielsko na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim testom. Są one konieczne w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Łatwo zauważyć zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wtedy, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek badanego, gdyż kontrolowane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle robi się co 5 lat, lecz jeżeli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą przeprowadzać badania każdego roku.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]