Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

bezpłatny generator not księgowych

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Wypada podkreślić, że notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy budowanych często przez wiele lat dobrych stosunków partnerskich. Wszak przyczyną poślizgu we wniesienia opłaty mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością lub zwykłe przeoczenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W momencie, kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]