Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Pokaźna porcja informacji o windykacji faktur. Sprawdź koniecznie!

Może być mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale i podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego podejmuje się w stosunku do dłużnika różne czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta strategia windykacji nie przyniesie efektu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje podobną liczbę paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w wyznaczonym czasie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość spłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może skonfigurować swoje harmonogramy działań podejmowanych względem nieterminowych kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, gdy wspomniane powyżej kroki zadziałają, aplikacja prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi też znaczną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]