Czy korzystanie z Krajowego Systemu E-faktur jest obowiązkowe?

Więcej szczegółów o Krajowym Systemie Faktur.

System faktur ustrukturyzowanych miał pierwotnie funkcjonować już w 4 kwartale 2021 r., lecz ostatecznie osobom prowadzącym działalność na dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur przyszło czekać do 2022 r. Projekt wystartował w dniu 1 stycznia 2022 r. Po rocznym okresie przejściowym, w którym korzystanie z KSeF jest nieobowiązkowe, zaczynając od stycznia 2023 r. będzie to wymogiem dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla przedsiębiorstw zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana to innymi słowy dokument elektroniczny, który ma precyzyjnie sformułowaną strukturę danych zapisanych z wykorzystaniem znaczników XML. Ten sposób kodowania generalnie niewiele powie osobie, która nie ma wiedzy jak go odczytać, jednakże dla właściwego oprogramowania do wystawiania i rozliczania faktur dokument tego typu będzie absolutnie czytelny. Za sprawą tego, iż faktury otrzymują jednakową strukturę obojętnie jaki program do księgowości wykorzystują obie strony transakcji, dane będące elementami faktury ustrukturyzowanej zostaną odczytane tak samo. Jest to ważna zmiana na lepsze w szczególności dla biur rachunkowych, które dotąd na co dzień spotykały się z przypadkami błędnego przeniesienia w aplikacji księgowej danych z faktur przekazywanych przez klientów w formie fotografii faktury papierowej bądź pliku PDF. Faktury ustrukturyzowane kompletnie wykluczają ewentualność pomyłki przy wprowadzaniu informacji z faktury przez człowieka, a także niepoprawnego ich rozszyfrowania przez technologię OCR.

Krajowy System Faktur – dokładniejsza kontrola systemu podatkowego

Każdy przedsiębiorca z początkiem stycznia 2021 r. może odebrać oraz wystawić faktury ustrukturyzowane za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur stworzonego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy zyskują m.in. większe bezpieczeństwo rozliczeń, gdyż mają pewność, że faktury się nigdzie nie zapodzieją (KSeF przetrzymuje dane o dokumentach przez 10 lat), są zwolnieni z wymogu przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur oraz szybciej otrzymają zwrot podatku VAT. Natomiast Ministerstwo Finansów otrzymuje instrument, który pozwala na silniejsze uszczelnienie systemu podatkowego, a więc w wyższym stopniu przeciwdziała wykroczeniom w sferze podatku od towarów i usług, akcyzowego i dochodowego. Watro dodać, że obowiązek stosowania KSeF nie przekreśla możliwości korzystania z komercyjnego oprogramowania księgowego, ale musi ono być zintegrowane z Krajowym Systemem e-Faktur.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]